حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱

مو که آشفته حالم چون ننالم

شکسته پر و بالم چون ننالم

همه گویند فلانی چند نالی

تو آیی در خیالم چون ننالم