حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷

دلا از دست تنهایی بجانم

ز آه و نالهٔ خود در فغانم

شبان تار از درد جدایی

کند فریاد مغز استخوانم