حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۴

تو خود گفتی که مو ملاح مانم

به آب دیدکان کشتی برانم

همی ترسم که کشتی غرق وابو

درین دریای بی پایان بمانم