حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷

نمیدانم که سرگردان چرایم

گهی نالان گهی گریان چرایم

همه دردی بدوران یافت درمان

ندانم مو که بیدرمان چرایم