حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۳

بیته یک شو دلم بی غم نمی‌بو

که آن دلبر دمی همدم نمی‌بو

هزاران رحمت حق باد بر غم

زمانی از دل ما کم نمی بو