حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۲

دل مو دایم اندر ماتم ته

بدل پیوسته بی‌درد و غم ته

چه پرسی که چرا قدت ببوخم

خم قدم از آن پیچ و خم ته