حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴

دو چشمم را ته خون پالا کنی ته

کلاه عقلم از سر وا کنی ته

اگر لیلی بپرسه حال مجنون

نظر او را سوی صحرا کنی ته