حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۰

سرم چون گوی در میدان بگرده

دلم از عهد و پیمان بر نگرده

اگر دوران به نااهلان بمانه

نشینم تا که این دوران بگرده