حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷

ته کت نازنده چشمان سرمه سائی

ته کت زیبنده بالا دلربایی

ته کت مشکین دو گیسو در قفائی

بمو واجی که سرگردان چرائی