حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱

الهی دل بلا بی دل بلا بی

گنه چشمان کره دل مبتلا بی

اگر چشمان نکردی دیده بانی

چه داند دل که خوبان در کجابی