حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۶

بدام دلبری دل مبتلا بی

که هجرانش بلا وصلش بلا بی

درین ویرانه دل جز خون ندیدم

نه دل گویی که دشت کربلا بی