حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۸

بسوی باغ و بستان لاله وابی

همه موها مثال ژاله وا بی

وگر سوی خراسان کاروان را

رهانم مو سوی بنگاله وا بی