حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸۴

شبم از روز و روز از شو بتر بی

دل آشفته‌ام زیر و زبر بی

شو و روز از فراقت نالهٔ مو

چو آه سوته جانان پر شرر بی