حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۹۶

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

مرا وصل تو آرام دلک بی

زمهرت ای مه شیرین چالاک

مدامم دست حسرت بر سرک بی