حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸

دو چشمانت پیالهٔ پر ز می بی

خراج ابروانت ملک ری بی

همی وعده کری امروز و فردا

نمیدانم که فردای تو کی بی