حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۱۹

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی

زمان وصل یاران هفته‌ای بی

غنیمت دان وصال لاله رویان

که گل در لاله زاران هفته‌ای بی