حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۰

الاله کوهساران هفته ای بی

بنفشه جو کناران هفته‌ای بی

منادی میکره شهرو به شهرو

وفای گلعذاران هفته‌ای بی