حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷

از آن روزیکه ما را آفریدی

بغیر از معصیت چیزی ندیدی

خداوندا بحق هشت و چارت

ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی