حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۳۰

خدایا دل ز مو بستان بزاری

نمی‌آید ز مو بیمار داری

نمیدونم لب لعلش به خونم

چرا تشنه است با این آبداری