حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۴۹

دلی چون مو بغم اندوته ای نی

زری چون جان مو در بوته‌ای نی

بجز شمعم ببالین همدمی نه

که یار سوته دل جز سوته‌ای نی