حمایت از گنج نما
 

قطعه شمارهٔ ۱

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

چرا بایدت دیگری محتسب

و من یتق الله یجعل له

و یرزقه من حیث لا یحتسب

< قطعه شمارهٔ ۲