حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳

آن کس که تو را نقش کند او تنها

تنها نگذاردت میان سودا

در خانه تصویر تو یعنی دل تو

بر رویاند دو صد حریف زیبا