حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۸۴

آن سر که بود بی‌خبر از وی خسبد

آن کس که خبر یافت از او کی خسبد

می‌گوید عشق در دو گوشم همه شب

ای وای بر آن کسی که بی‌وی خسبد