حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۹۳

امشب منم و هزار صوفی پنهان

مانندهٔ جان جمله نهانند و عیان

ای عارف مطرب هله تقصیر مکن

تا دریابی بدین صفت رقص‌کنان