حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۱۸

هر خانه که بی‌چراغ باشد ای جان

زندان بود آن نه باغ باشد ای جان

هرکس که به طبل باز شد باز نشد

بازش تو مخوان که زاغ باشد ای جان