حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۴۸

ای دل گر ازین حدیث آگاهی تو

زین تفرقهٔ خویش چه میخواهی تو

یک لحظه که از حضور غایب مانی

آن لحظه بدانکه مشرک راهی تو