حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱

دل در همه حال تکیه گاه است مرا

در ملک وجود پادشاه است مرا

از فتنه ی عقل چون به جان می آیم

ممنون دلم خدا گواه است مرا

< رباعی شمارهٔ ۲