حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۲

اگر دانی زبان اختران را

شبانه بشنوی راز جهان را

سکوت شب به صد آهنگ خواند

به گوشت قصه های آسمان را