حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۷

چو گم شد پرتو عشق از دل من

خدایا چیست جز غم حاصل من

سحاب عشق اگر یکدم نبارد

بسوزان خرمن آب و گل من