حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵

هزار آوا همی بر گل سراید

بسان عاشقان بر روی دلدار